Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (4.12.) sa formou videokonferencie na svojom rokovaní opäť zišiel Mestský krízový štáb (MsKŠ) v Bardejove. Po obsiahlej rozprave k jednotlivým aktuálnym záležitostiam, ktoré sa týkajú samosprávy v súvislosti s pandemickou situáciou a jej vývojom prijal niekoľko záverov:

keďže štát refundoval samospráve náklady vzniknuté so zabezpečením troch vĺn testovania (v prípade Bardejova pilotného, prvej a druhej vlny) samospráva už v najbližších hodinách zabezpečí zaplatenie súm za tovary a služby spojené s testovaním, t.z. faktúry za nákupy dezinfekčných prostriedkov, výplaty asistentov a ďalšie oprávnené náklady, nebude brániť otvoreniu terás podnikov, ktoré prevádzkujú napr. reštauračné a pohostinské služby, aby si vytvorili podmienky pre realizáciu „vianočných trhov“.

Zabezpečenie všetkých protiepidemiologických a bezpečnostných opatrení, ako aj opatrení štátnych orgánov a inštitúcií  však leží na pleciach samotných prevádzkovateľov týchto služieb, nie na pleciach samosprávy. Tá rešpektuje všetky nateraz platné nariadenia, opatrenia a obmedzenia, s potešením akceptoval informáciu o počtoch infikovaných v zariadeniach pre seniorov (ZpS), ktorých je samospráva Bardejova zriaďovateľom. S potešením preto, lebo v ZpS na Toplianskej ulici neevidujeme žiadneho pozitívneho klienta, resp. zamestnanca, v ZpS na Wolkerovej ulici je aktuálne pozitívne testovaný jeden zamestnanec a traja klienti. Ak bude tento pozitívny trend pokračovať aj v budúcich dňoch ( a nie je dôvod sa domnievať, že tomu tak nebude) samospráva ako ich zriaďovateľ bude uvažovať o kladnom vybavení žiadostí niektorých klientov, ktorí by radi vianočné sviatky strávili v kruhu rodiny... Samozrejme, za dodržania všetkých prísnych opatrení, vrátane uplatnenia karantény pri návrate klienta do zariadenia a následného testovania. Úvahy sa týkali aj vytvorenia špeciálnej miestnosti v týchto zariadeniach, kde by sa klienti (v prípade záujmu) mohli aspoň na nevyhnutný čas stretnúť so svojou rodinou. Definitívne rozhodnutie prijme MsKŠ v najbližších dňoch.

V prípade našich seniorov (ale nielen v ich prípade) odznela jasná definícia cieľa, ktorý si samospráva kladie pre najbližšie obdobie: je ním maximálne umožnenie intenzívneho prežitia nadchádzajúcich vianočných sviatkov, pričom so zreteľom na dodržanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.              

MsKŠ sa s najväčšou pravdepodobnosťou ešte niekoľkokrát stretne do vianočných sviatkov, aby operatívne reagoval na meniace sa podmienky v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-12-04, 12:59  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám