Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážení spoluobčania,

tento víkend nás čaká druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19 „Spoločná zodpovednosť“. V prípade Bardejova pôjde vlastne už o tretie testovanie v rade, pretože sme boli súčasťou pilotného projektu, ktorého sa zúčastnili dovedna štyri okresy.

Majúc na zreteli skúsenosti získané v predchádzajúcich dvoch kolách sa samospráva snaží eliminovať tie problémy, ktoré testovanie v minulosti sprevádzali. Rozumieme, že nie všetko sa dá predvídať, ale aj tak sme dostatočne pripravení na akékoľvek varianty, pričom s jediným cieľom – zabezpečiť bezpečné testovanie tisícok obyvateľov Bardejova, podľa možnosti vytvoriť maximálny možný komfort zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, vojakom, ale aj samotným testovaným osobám.

Testovať sa opäť bude na 21 odberných miestach v 14-tich odberných lokalitách, ktoré sú identické s lokalitami spred týždňa.

Chceme vás láskavo požiadať, aby ste bedlivo sledovali stránku www.odbernemiesta.sk, kde budeme v pravidelných intervaloch informovať o počtoch ľudí, ktorí čakajú v rade na odber – dúfame, že vám tak uľahčíme rozhodovanie, ktoré odberné miesto máte navštíviť. Zároveň vás však vyzývame, aby ste (podľa možnosti) využili odberné miesto nachádzajúce sa najbližšie k miestu vášho trvalého pobytu.  

Druhé kolo testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu sa uskutoční v dňoch 7. 11. 2020 (sobota) a 8. 11. 2020 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 12.30 hod., od 13.30 hod. do 17.30 hod. a od 18.30 hod. do 20.00 hod.

TESTOVANIE COVID.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-11-06, 11:19  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám