Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Aktualizovaná správa o stanovisko VVS a.s. o 11:28 hod:

V noci bola zistená porucha na tlakovom vodovodnom potrubí medzi vodojemom a sídliskom Družba, ktorá spôsobila výpadok zásobovania vodou v bytových domoch na tomto sídlisku, najmä v bytoch na vyšších poschodiach.

Realizovalo sa prepojenie na inú tlakovú vetvu, ale existuje hrozba, že nie všetky byty budú mať vodu. Podľa informácií z VVS,a.s. závod Bardejov sa na odstraňovaní poruchy intenzívne pracuje a hneď, ako bude odstránená vás budeme informovať.

Aktualizácia 9:04 hod

Podľa posledných informácií bude pre obyvateľov rodinných domov na tomto sídlisku k dispozícii cisterna s vodou, pre obyvateľov bytových domov by mali byť sprístupnené požiarne hydranty. Dostup k vode je dôležitý najmä v terajšej situácii, keď je zvýšená potreba dezinfekcie a dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 (časté umývanie rúk...).

Aktualizácia 10:30 hod. Na sídlisko Družba by každú chvíľu mala doraziť cisterna s vodou pre obyvateľov rodnných domov na uliciach Homolkova, Chyzerova a priľahlých. Obyvatelia bytových domov majú možnosť prostredníctvom svojich správcov využiť hydranty v prízemných častiach bytoviek.

Situáciu priebežne monitorujeme a budeme vás informovať !

Oficiálne stanovisko VVS a.s. :

Dňa 31.10.2020 v neskorých večerných hodinách bola dispečingom VVS, a.s. závodu Bardejov zaznamenaná porucha na hlavnom prívodnom vodovodom rade pre sídlisko Družba. Pracovníci závodu pohotovostnou službou okamžite vykonali zásah o 23:00 hod. súvisiaci s alternatívnym prepojením sídliska z iného tlakového pásma vodovodného systému mesta Bardejov. Týmto zásahom sa zabezpečila dodávka pitnej vody vo všetkých obytných blokoch v ich prízemných častiach a požiarnych hydrantov čo je 90 % obyvateľov sídliska. O vzniknutej situácii boli upovedomení správcovia, ktorí na tomto sídlisku spravujú obytné bloky. Náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternovým vozidlom bude zabezpečené prioritne pre obyvateľov, ktorí s dôvodu tlakových pomerov nebudú mať zabezpečenú dodávku vody ako sú rodinné domy na ul. Gutgeselovej, Homolkovej, Chyzerovej a prípadne na iných miestach tam kde to bude potrebné.

VVS, a.s. závod Bardejov ihneď požiadal o vyjadrenie všetkých správcov existujúcich inžinierskych sieti v mieste poruchy vrátane vytýčenia priamo v teréne, ktoré je jednou s podmienok pre začiatok odstránenia poruchy. Následne po ich vytýčení VVS a.s. závod Bardejov bezodkladne pristúpi k zemným prácam a k odstráneniu poruchy.

Predmetné obmedzenie dodávky pitnej vody je uvedené aj na našej webovej stránke https://www.vodarne.eu/index.php?id=havarie-vody

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Bardejov

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-11-01, 12:34  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám