Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (22.10.2020) v Bardejove opätovne zasadal mestský krízový štáb (MsKŠ). Počas rokovania bolo zosumarizované plnenie úloh, ktoré sú na samosprávu kladené v súvislosti s víkendovým testovaním na COVID-19: prakticky všetky boli splnené, alebo sú v plnení.

Podľa posledných informácií nastali dve významnejšie zmeny – v prípade odberného miesta v Základnej škole s materskou školou na ulici Pod Papierňou bude toto situované do priestorov telocvične. K tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo odkonzultované s predstaviteľmi ministerstva obrany samospráva dospela na základe požiadaviek rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu. Druhou zmenou je, že sa mierne upravuje doba trvania: to síce bude prebiehať v čase od 08.00 do 20.00 hod., ale s prestávkou na dezinfekciu od 12.00 do 13.00 hod.!

Krízový štáb chce ešte raz vyzvať všetkých, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú dať sa otestovať, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia, boli obozretní, disciplinovaní a ohľaduplní k ostatným !   

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-10-22, 16:43  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám