Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážení spoluobčania,

dnešný deň priniesol na Slovensku rekordný počet 1037 nakazených na ochorenie COVID – 19. V okrese a meste Bardejov alarmujúce číslo 73 pozitívne testovaných, čo znamená nepríjemné druhé miesto za Bratislavou, ktorá má 85 pozitívne testovaných.

Rozhodnutie o dočasnom uzatvorení základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (na 10 pracovných dní do 16.10.10, po komunikácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva) sa ukázalo ako veľmi prezieravé, zodpovedné a správne. Najmä s ohľadom na migráciu žiakov v rámci celého okresu , sociálne kontakty žiakov v rámci, aj mimo školy a následne v súvislosti s možnými kontaktmi na rodinných príslušníkov a ďalšie osoby, ktoré mohli byť kontaktované s osobami, ktoré sú nakazené. . Toto bola jedna z mála možností a aktuálnych opatrení , aby samospráva Mesta, prostredníctvom svojich kompetencií, prijala rozhodnutie o prechode škôl vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na dištančné vyučovanie, v záujme ochrany zdravia žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov základných škôl. Vrátane zrušenia všetkých kultúrnych, i spoločenských podujatí organizovaných Mestom. Žiaľ reálne čísla o počte nakazených, napriek prijatým opatreniam narastajú. V prvom rade chcem všetkým, ktorých zasiahla táto choroba zaželať čo možno najmenej komplikovaný priebeh ochorenia a hlavne skoré uzdravenie. Všetkých vás ostatných, či už sú to žiaci, rodičia, ale najmä širokú verejnosť, obyvateľov mesta, chcem poprosiť, ale aj dôrazne vyzvať - buďme maximálne zodpovední, rešpektujme všetky hygienické pravidlá a usmernenia, aby sme ochránili seba, ale aj ostatných. Buďme zodpovední tak, ako Bardejovčania vždy boli a poďme príkladom. Za to sa vám chcem už vopred poďakovať.

Ďakujem našej mládeži za to, že dištančné vyučovanie budete brať zodpovedne ako istú formu karantény, aby ste neohrozovali seba, svojich spolužiakov, priateľov a rodičov. Ďakujem vám všetkým, za to, že dodržiavate pravidlá, ktoré by mali prispieť k zníženiu rizika ohrozenia zdravia vás, vašich blízkych, ale aj Bardejovčanov ako takých.

Osobitne sa chcem poďakovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Bardejove za mimoriadne ústretovú komunikáciu , niekedy v hodinových intervaloch komunikujeme pri potrebe riešenia aktuálnych problémov a konzultujeme opatrenia aj vo večerných hodinách . Ďakujem lekárom, zdravotným sestrám, zdravotníkom, ale aj nezdravotníckemu personálu ktorí ste v dôsledku vzniknutej situácie na pokraji svojich síl a kapacitných možností, aby ste zabezpečili chod nemocnice, zdravotníckych zariadení, aby ste sa mohli starať o naše zdravie. Prosíme, nesťažujme im to.

Ďakujem Policajnému zboru SR, mestskej polícii, hasičom, za vašu prácu v náročných podmienkach. Pracovníkom sociálnych zariadení, ktorí musíte v náročných podmienkach zabezpečiť zdravie, bezpečnosť, komfort , životy a bezpečnosť klientov, ktorí sú mimoriadne rizikovou skupinou, ale aj svoje zdravie a zdravie svojich rodín. Ďakujem všetkým, ktorí pre nás zabezpečujete služby, bez ktorých by život v meste nemohol fungovať v normálnom režime, pani predavačkám, pánom predavačom v obchodoch, lekárnikom, zamestnancom Slovenskej pošty a ďalším profesiám, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie štandardného života v meste. Ďakujem zamestnancom m.p. Bapos, mestských obchodných spoločností Bardterm, Bardbyt, Ekobart, Mestské lesy, ktorí pracujete v mimoriadnom režime, ale zabezpečujete, napriek opatreniam, všetky činnosti, ktoré sú nevyhnutné. Ďakujem zamestnancom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, SPP, VSE. Zamestnancom Mestského úradu, štátnej správy, ktorí pracujú v osobitnom režime. Všetkých vymenovať v takom krátkom priestore ani nedokážem, ale všetkým vám patrí moja úprimná vďaka.

Ale najmä: vyzývam na plnú zodpovednosť vás, nás všetkých , aby sme túto nelichotivú situáciu spoločne zvládli. Buďme zodpovední sami k sebe i k ostatným. Bez vyvolávania paniky - len tak môžeme byť čoskoro úspešní so zvládnutím tejto nelichotivej situácie a vrátiť mestu život bez mimoriadnych obmedzení.

Bardejovčania vždy dokázali prejaviť zodpovednosť pri svojom rozhodovaní , rešpekt jeden voči druhému, spolupatričnosť a solidárnosť . Toto sú hodnoty, ktoré nás ctia a opäť ich musíme naplno prejaviť.

Ďakujem !

MUDr. Boris Hanuščak

primátor Bardejova

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-10-08, 16:20  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám