Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Enormný nárast počtu nakazených na Covid-19 v priebehu uplynulého týždňa radí mesto a okres Bardejov na prvé miesto  z hľadiska počtu nakazených v pomere k počtu obyvateľov v rámci celoslovenských štatistík.

Táto skutočnosť nie je dôvodom na paniku, ale práve naopak - na prijímanie zásadných preventívnych opatrení, ktoré reagujú na vzniknutý stav a sú predpokladom na zmiernenie  následkov druhej vlny pandémie v našom meste.

Len pre porovnanie: v Bardejove dennodenne pribúda počet nakazených na úrovni hlavného mesta, s ktorým sa ani zďaleka nemôžeme porovnávať ani čo sa týka počtu obyvateľov, ani čo sa týka rozlohy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súčasnom období veľmi pracne dohľadáva všetky osoby, ktoré by mohli byť nakazené, resp. prišli do kontaktu s nakazenými ľuďmi v čase inkubačnej doby vírusu a následne by určil ohniská zdrojov šíriacej sa nákazy. V jednotlivých základných školách už máme celé triedy v karanténe v dôsledku priameho nakazenia, alebo kontaktu s nakazenou osobou, infikovaných zamestnancov škôl, zamestnancov, ktorí sú v karanténe v dôsledku kontaktu s nakazenou osobou, alebo osobou, ktorá bola v druhotnom kontakte. Naviac - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevujú aj žiaci, ktorí žijú a cestujú z častí okresu, ktoré môžu byť prípadným ohniskom šírenia nákazy. Sociálny kontakt žiakov základných škôl je po skončení vyučovania nekontrolovateľný, čo tiež predstavuje veľké riziko na možné šírenie nákazy v tomto pre naše mesto mimoriadne exponovanom období. Aj preto, po zvážení všetkých zásadných argumentov, na základe zváženia mimoriadne rizikových okolností, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a šíreniu vírusu na ďalších členov domácností a ľudí s nimi prichádzajúcich do kontaktu sme v piatok vo večerných hodinách pristúpili k neľahkému rozhodnutiu. Jeho predmetom je dočasný prechod vyučovania na dištančnú formu na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Predchádzala tomu trojdňová analýza a zvažovanie všetkých okolností - napokon prevážili argumenty , a s nimi súvisiace opatrenia, ktoré majú eliminovať šírenie vírusu v našom meste a okrese, ale najmä prispieť k ochrane zdravia a životov mladých ľudí, obyvateľov nášho mesta a okresu.

Vychádzali sme aj z aktuálneho počtu neprítomných žiakov, ktorý predstavuje ¼, v niektorých prípadoch až 1/3 z celkového počtu, práve z dôvodu chorobnosti a preventívnych príznakov na Covid-19. Táto informácia sa k vám, rodičom, dostala v priebehu víkendu a sme veľmi radi, že sme ten úvodný krok tak dobre zvládli, najmä vďaka riaditeľom, učiteľom, rodičom, ale aj našim žiakom.

Vieme, že hlavne pre vás, ktorí máte deti v prvom a nižších ročníkoch to prinieslo starosti, ako sa postarať o vaše ratolesti. Ale verte: robíme to spoločne pre našich žiakov, vaše deti, aj pre  vaše zdravie a bezpečnosť. Celú situáciu budeme aj s ohľadom na tieto okolnosti na dennej báze prehodnocovať. Aj preto sme zatiaľ - okrem MŠ na Gorkého ulici - ponechali v prevádzke všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sprísnili hygienické kritéria, prijali ďalšie opatrenia a pevne veríme, že ak ich budeme spoločne dodržiavať nielen na pôde školských zariadení, ale aj všade doma, v meste, okrese i mimo neho, ak je to nevyhnutné, dosiahneme konečný efekt prijatých opatrení, aby sme sa z týchto nelichotivých čísel čoskoro dostali a vrátili život do normálnych koľají, ktoré si nepochybne zaslúžite vy i naše mesto.

Ale na záver je potrebné pripomenúť zásadnú vec: prechod na dištančnú formu vyučovania neznamená vyhlásenie prázdnin. Aj preto prosíme a žiadame, aby žiaci a rodičia sledovali pokyny školy a učiteľov, plnili si svoje povinnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, navzájom sa nezhromažďovali, nezúčastňovali spoločných hromadných stretnutí a podujatí. Len tak môžu tieto prijaté opatrenia priniesť plnohodnotný efekt a budú mať skutočný význam.

Ďakujeme !

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-10-05, 14:53  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám