Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V utorok (22.9.2020) popoludní sa v športovej hale Mier v Bardejove konalo pracovné stretnutie k investičnému zámeru samosprávy, ktorý sa týka plánovanej rekonštrukcie tohto objektu. Stretnutie iniciovala samospráva a okrem jej vedenia sa ho zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) a projektant.

Nevyhnutnosť zásadnej rekonštrukcie objektu samotnej športovej haly so súčasným vytvorením podmienok pre jej využívanie pre kultúrnospoločenské podujatia je daná ich stavebnotechnickým stavom – fyzickou amortizáciou, ale aj po takmer 40 – tich rokoch aj morálnou amortizáciou. Predmetom modernizácie podľa tohto zámeru je z komplexu mestskej športovej haly „Mier“ realizovať len objekt samotnej športovej haly.

Investičný zámer predpokladá kompletnú modernizáciu samotného objektu a to jej exteriérov ( rekonštrukcia strechy, presklených plôch, okien a dverí, rekonštrukcia fasády, oprava terasy a betónových zábradlí, vstupov z nám. SNP), ale aj  interiérového vybavenia ( výmena palubovky hracej plochy, výmena sedačiek tribún pre divákov, modernizácia osvetlenia, výmena akustického podhľadu, výmena zábradlí, sociálnych zariadení, látkové tieniace rolety, rekonštrukcia osvetlenia a kamerový systém). Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu 2,7 milióna eúr: financovanie je zabezpečené jednak z dotácie vlády SR (schválenej ešte v októbri 2019) vo výške 1,5 milióna eúr, zvyšok zabezpečí samospráva z vlastných zdrojov.

Súčasťou utorkového posúdenia investičného zámeru bola aj prezentácia štúdie riešenia priľahlého územia – Námestia času: táto štúdia však predstavovala iba víziu architektov, ako by územie mohlo v budúcnosti vyzerať.

Investičný zámer rekonštrukcie športovej haly bude prerokovaný ako jeden z materiálov zasadnutia MsZ, ktoré je naplánované na 1. októbra tohto roka.    

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-09-23, 10:48  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám