Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Konanie kontrolného dňa na stavenisku oddychovej zóny na sídlisku Obrancov mieru iniciovala samospráva na základe  podnetov občanov, ktorí sa dožadovali istých revízií projektu a s tým spojených zvýšených nákladov na jeho realizáciu.

Zúčastnení poslanci za tento volebný obvod, primátor mesta, projektant, zhotoviteľ i kompetentní odborní zamestnanci mestského úradu (MsÚ) sa počas jeho konania dohodli na tom, že zvýšenie nákladov v sume 21 tisíc eúr poslanci podporia hlasovaním na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ): táto suma zahŕňa výmenu prekrytia oddychovej zóny, nové situovanie miesta stojiska komunálneho odpadu a doplnenie trávnika o pruh pri vodných atrakciách tak, aby nedochádzalo k zašpineniu a následnému zanášaniu kalom vodných nádrží.

Predmetom úprav by malo byť aj oddelenie zóny od chodníka a komunikácie zrejme vysadením živého plotu. Takéto kontrolné dni, ktorých sa najmä poslanci môžu zúčastňovať a pýtať sa na príčiny navyšovania súm za realizáciu jednotlivých projektov by mali zamedziť rôznym dohadom, a navyše častokrát reagujú na požiadavky samotných obyvateľov tej - ktorej lokality v meste.  

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-09-02, 13:20  marek.duleba@bardejov.sk       

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám