Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Práce na rekonštrukcii objektu plavárne napredujú: blížia sa do finále a samosprávu čaká už iba povinné zdolávanie nevyhnutných administratívnych krokov, napríklad kolaudácia stavby. Ak táto dopadne úspešne, pristúpi sa k prevzatiu objektu, odovzdaniu správcovi a samotnému otvoreniu, zrejme 1. októbra t.r.

Dopoludňajšie hodiny počas týždňa budú využívané na športovú výchovu žiakov základných a materských škôl.

Skoré popoludňajšie na voľnočasové aktivity žiakov škôl, ale samozrejme plaváreň bude sprístupnená aj verejnosti, možnosť rezervovať si hodiny budú mať aj firmy, iné subjekty, individuálni záujemcovia, nebudú chýbať rôzne animačné, či liečebno-rehabilitačné programy. Harmonogram bude prispôsobený tak, aby sa v čo najväčšej miere vyhovelo všetkým požiadavkám a samozrejme aj verejnosti.

Cieľom je podporiť plaveckú prípravu mládeže, ale samozrejme v čo najväčšej miere vyhovieť širokej verejnosti a zvýšiť kvalitu i ponuku voľnočasových aktivít obyvateľov sídliska a ďalších častí mesta.

 

 Zverejnil: Marek Duleba, 2020-08-13, 15:30  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám