Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (13.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) na ďalšom zo svojich rokovaní zišli členovia mestskej rady (MsR). Medzi azda najdôležitejšie materiály patril Návrh nakladania s majetkom mesta a v rámci neho informácia o neúspešnosti verejnej obchodnej súťaže (VOS) na predaj pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do ktorej sa neprihlásil žiaden záujemca.

Bude preto vypísaná nová VOS s cenou, ktorú určil znalecký posudok.

MsR taktiež odporučí zastupiteľstvu schváliť model uplatnenia zľavy z nájomného u prenajímateľov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta: zľava predstavuje 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania v dôsledku COVID-19, ďalšiu 50%-tnú dotáciu poskytne štát. MsR taktiež prerokovala správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na nový školský rok, ako aj návrhy zmien a doplnkov dvoch všeobecnezáväzných nariadení mesta.

 

 Zverejnil: Marek Duleba, 2020-08-13, 15:00  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám