Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, milí žiaci a rodičia – končí sa nám školský rok 2019/2020. O niekoľko málo chvíľ začne vami najočakávanejší čas, čas školských prázdnin. Čas, kedy si budete užívať chvíle bez školských povinností. Čas, kedy sa budete naplno  venovať všetkému, čo s prázdninami súvisí a zaslúženým oddychom súvisí.

Ešte predtým, ako  tento  čas nastane mi však dovoľte vysloviť niekoľko  myšlienok k práve končiacemu sa  školskému roku.

Nebol ľahký – v tom, sa asi všetci zhodneme. Pandémia COVID-19 posunula spôsob vyučovania do úplne novej, doposiaľ v praxi neoverenej roviny,   prinútila nás inak  pozerať na vzdelávanie našich detí, hľadať nové, inovatívne spôsoby vyučovania, meniť naše dovtedajšie vzťahy učiteľ vs žiak a úplne inak „školsky“ žiť. Dnes môžeme povedať, že sme to zvládli a ja som mimoriadne rád, že u nás v Bardejove sme to zvládli „na jednotku“.

Vyslovujem preto velikánske ĎAKUJEM všetkým riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Bardejova, všetkým učiteľom, ktorí boli neraz online k dispozícii do večerných hodín i počas víkendov,  ale aj vám – žiačky a žiaci – za to, že ste prejavili toľkú ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť počas uplynulých dní, ďakujem vám za disciplínu a zodpovednosť, s akou ste pristupovali k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

Poďakovať sa chcem aj vašim rodičom, ktorí neraz v ťažkých podmienkach s vami pracovali a snažili sa pripraviť vás na dištančné vzdelávanie, prekladali svoje pracovné, či iné záväzky len preto, aby ste cítili a vnímali ich podporu a pomoc.

Veľmi si tento váš postoj vážim, okrem iného aj preto, lebo potvrdzuje moje presvedčenie, že nám v Bardejove rastie vzdelaná a šikovná mládež, ktorá môže byť v budúcnosti nesmiernym prínosom pre naše nádherné mesto.

Želám vám všetkým, aby ste nadchádzajúce dni školských prázdnin využili na oddych, aby ste načerpali mnoho nových síl, aby ste sa možno viac ako inokedy venovali v rodinách jeden druhému, a aby ste po dvoch mesiacoch zaslúženého oddychu  mohli smelo a s odhodlaním vstúpiť do nového školského roka 2020/2021.

Chcem veriť, že bude podstatne lepší a šťastnejší, ako  ten práve sa končiaci...

MUDr. Boris Hanuščak

primátor Bardejova     

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-06-29, 09:05  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám