Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V utorok 9. júna sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo pracovné stretnutie primátora mesta Borisa Hanuščaka so zástupcami vedenia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK).

Jeho predmetom bola konkretizácia termínov a finančných objemov plánovaných rekonštrukcií ciest II. a III. triedy jednak v celom okrese, ale aj v samotnom meste  Bardejov v súlade so schválenou Úpravou rozpočtu PSK.

Pre samosprávu vyzneli veľmi potešujúco slová riaditeľa SaÚC PSK Marcela Horvátha o tom, že už v najbližšej dobe cestári v Bardejove začnú s realizáciou zastávkových plôch na cestnej komunikácii v smere do Bardejovských Kúpeľov, rekonštrukciou cesty spojenou s výstavbou chodníka v mestskej časti Bardejovská Nová Ves v smere na Giraltovce, ale aj s odstránením bodových závad na ceste III/ 3500 v smere na Lukavicu. Počas pracovného rokovania sa dotkli aj možností budúceho riešenia odbočovacích pruhov pri mestskom cintoríne, reguláciou križovatky ulíc Krátky rad – Šiancova, a taktiež možnosťami riešenia zložitej situácie na ulici Starý Blich. Finančné zdroje sú vydelené aj na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ako aj mostných objektov na nich v najkritickejších miestach okresu.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-06-11, 15:58  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám