Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

   V utorok 26.mája t.r. absolvovali poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), odborní zamestnanci mestského úradu (MsÚ), projektanti i zhotovitelia jednotlivých stavebných diel ďalší kontrolný deň zameraný na obhliadku a následnú špecifikáciu financovania nákladov „prác naviac“ na niektorých stavebných projektoch, ktoré samospráva realizuje v drvivej väčšine z mimorozpočtových zdrojov (o oprávnenosti konania takýchto kontrolných dní sme písali na inom mieste).

   Projekt zníženia energetických nákladov budovy Okresného úradu v Bardejove

   Projekt v hodnote cca 1,2 milióna eúr je vo finálnej fáze: jeho ukončenie je predpokladané na jún tohto roka. Práce naviac sú predbežne vyčíslené na cca 80 tisíc eúr, z nich väčšina zahŕňa práce súvisiace so sanáciou podkrovných priestorov a strechy, v menšej miere s výmenou elektrických sietí, systému vytápania budovy a dokončovacích drobných stavebných úprav. Podľa slov odborníkov na verejné obstarávanie je rozsah týchto prác v súlade so zaužívanou praxou: zvyčajne sa totiž jedná o práce, ktoré nemožno v čase prípravy projektu predvídať (aktuálny stav sa zistí až po začatí samotnej realizácie projektu) a tvoria zhruba 10% všetkých nákladov.      

   Projekt rekonštrukcie plavárne ZŠ Vinbarg

   V prípade tohto projektu sú práce naviac vyčíslené predbežne na sumu cca 50 tisíc eúr. Treba podotknúť, že táto stavba sa začala realizovať ešte v minulom storočí, niekoľko pokusov ju „oživiť“ bolo začiatkom tohto, potom na dlho ustala a dostala sa do dezolátneho stavu. Mesto na jej rekonštrukciu získalo zdroje z Úradu vlády, krajskej samosprávy a počíta aj s vlastnými zdrojmi. Práce naviac sa týkajú najmä technologických zariadení, ale aj nevyhnutnej kompletnej výmeny podhľadov (pôvodný projekt počítal iba s ich čiastočnou obnovou), ako aj ďalších drobných stavebných úprav a skúšobného naplnenia bazéna.

   Zápisnice z kontrolných dní by poslanci mali dostať elektronickou poštou aj so špecifikáciou jednotlivých vynútených investícií.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-05-27, 10:20  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám