Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážení rodičia,

do Mestských detských jaslí sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je aj tlačivo INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY -GDPR. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa je možné uskutočniť:

  • elektronickou formou na emailovú adresu: bardejov@gmail.com (oskenovaná, podpísaná)
  • riadnou  poštou na adresu : Mestské detské jasle, Komenského 47, 08501 Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
  • osobne na adresu : Mestský úrad (podateľňa), Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

              Služby v detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú spolu s aspoň jedným zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Bardejov a pracujúcim rodičom. Umiestnenie dieťaťa, ktorého zákonný zástupca nemá trvalý pobyt v Bardejove a nepracujúcim rodičom,   je možné len v prípade voľnej kapacity. Prijímanie detí do Mestských detských jaslí je možné aj počas bežného roka v závislosti od voľných miest.

Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. V prípade splnenia zákonných podmienok a voľnej kapacity, zákonný zástupca s prevádzkovateľom uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

               Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať ihneď. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

               Na Vaše otázky Vám radi zodpovieme na kontaktoch jasle.bardejov@gmail.com alebo telefónnych číslach 054/472 2860 (pondelok, streda od 8.00 do 10.00 hod) a 0908 822 422.

Tlačivo žiadosti nájdete na:      

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-05-15, 14:20  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám