Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14. mája 2020 (MsZ) z dôvodu opatrení a nariadení prijatých a vydaných Ústredným krízovým štábom, ako aj Mestským krízovým štábom v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa bude konať za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení: poslanci budú rokovať rozmiestnení na základe špeciálneho zasadacieho poriadku so zabezpečením minimálnej odporúčanej vzdialenosti, bude zabezpečená dezinfekcia a ďalšie podmienky tak, aby sa minimalizovali prípadné možné riziká.

Maximálny počet zástupcov verejnosti je na základe prijatých opatrení stanovený na 10 osôb ( s výnimkou zamestnancov Bardejovskej televíznej spoločnosti, ktorí budú zabezpečovať „živé“ vysielanie zasadnutia MsZ). V súvislosti s prijatými opatreniami chceme požiadať prípadne prítomnú verejnosť o ich striktné dodržiavanie, ako aj o pochopenie a ústretovosť pri organizácii zasadnutia. Takisto chceme požiadať o dodržiavanie usmernení organizátora zasadnutia, najmä čo sa týka počtov a sústredenia zástupcov verejnosti (médií) vo vyhradených priestoroch mestského úradu. 

Ako už bolo spomenuté, informovanie verejnosti bude zabezpečené Útvarom tlačovým a medzinárodných vzťahov mestského úradu (054/3810 813) prostredníctvom zamestnancov Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. formou „živého“  vysielania na nasledujúcich informačných kanáloch:

- web stránka Bardejovskej televízie: www.bardejovskatv.sk

- Facebook Bardejovskej televízie

- YouTube, Bardejovská televízia TV Kanál

- live vo vysielaní Bardejovskej televízie

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-05-12, 10:57  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám