Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Keď sme vás v uplynulom týždni informovali o testovaní na koronavírus v Centre sociálnych služieb v Bardejove ( v jeho dvoch zariadeniach na Wolkerovej a Toplianskej ulici) sľúbili sme vám, že hneď ako budeme vedieť výsledky testovania oboznámime s nimi aj verejnosť. Dnes môžeme s istým uľahčením konštatovať, že v týchto dvoch zariadeniach pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli VŠETKY TESTY NEGATÍVNE !

Táto priaznivá správa dáva predpoklad konštatovaniu, že tak zamestnanci, ako aj klienti zariadení pristupovali k problému šírenia COVID-19 mimoriadne zodpovedne, za čo im patrí veľké poďakovanie a naša úcta! Svedčí to taktiež o tom, že opatrenia prijímané samosprávou prostredníctvom mestského krízového štábu sú absolútne namieste, že občania k nim pristupujú s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, a že len vzájomnou ohľaduplnosťou a rešpektovaním nastavených pravidiel môžeme byť v tomto boji úspešní. Som nesmierne potešený a pyšný na všetkých vás, ktorí si zodpovedne plníte svoje povinnosti a dbáte pri tom na zdravie svoje, ale aj na zdravie tých, ktorí sú odkázaní na vašu pomoc !

Boris Hanuščak, primátor Bardejova

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-26, 19:06  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám