Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Pandémia COVID-19 sužuje nielen Slovensko a Európu, ale doslova celý svet. Rôzne štáty prijímajú rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ale spája ich jeden spoločný menovateľ – ochrana zdravia a životov svojich obyvateľov.

   Bardejov má inštitucionalizované partnerské vzťahy s mnohými mestami sveta: zaujímalo nás, ako sa správajú a aké opatrenia prijímajú, čím žijú a v čo dúfajú naši najbližší susedia, ale aj priatelia vo vzdialenejších štátoch a tak sme ich oslovili, aby nám napísali zopár slov a odpovede na seba nenechali dlho čakať. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niektoré z nich...

   Muszyna (Poľsko) prijala takmer dve desiatky konkrétnych opatrení, medzi nimi povinné nosenie ochranných rúšok, využitie dobrovoľníckych služieb na zabezpečenie nákupov pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, či obmedzenie práce úradov a verejných (rozumej samosprávnych) ustanovizní a organizácií.

   Gorlice (Poľsko) takisto kladú na prvé miesto ochranu zdravia a životov svojich obyvateľov. Majúc túto prioritu na zreteli napríklad uzavreli až do odvolania všetky trhoviská, obmedzili prácu úradov, zabezpečujú taktiež donášku a rozvoz stravy pre najviac rizikové skupiny obyvateľov – samozrejmosťou je nosenie ochranných masiek a rukavíc.

   V rovnakom duchu pristupujú k pandémii aj v meste Zamosc (Poľsko): tu okrem iného obmedzili aj verejnú dopravu, zatvorili detské ihriská a športové a rekreačné zariadenia a zvýšili frekvenciu hliadkovania mestskej polície.  

   Sárospatak (Maďarsko) zatvoril materské školy, trhoviská, miestne kúpele, domy kultúry a kluby pre seniorov, obmedzil prácu úradov a na tamojšiu kliniku vyčlenil 10 miliónov forintov. Neustále dezinfikuje verejné priestory, autobusové zastávky a odporúča obyvateľom vychádzať z domu iba v nevyhnutných prípadoch.

   Naši priatelia v mestách MikulovPřerov (Česká republika) takisto obmedzili prácu úradov, zabezpečujú distribúciu ochranných rúšok pre najviac zraniteľných a zápisy prvákov (obdobne, ako v Bardejove ) prebiehajú v zvláštnom režime. Takisto mestská hromadná doprava funguje v „prázdninovom“ režime.

   A napokon: do boja s koronavírusom sa naplno zapojilo aj mesto Calais (Francúzsko): tamojšie komunitné služby sa na dennej báze stretávajú na stretnutiach so starostom a analyzujú prijaté opatrenia, navyše mesto úzko spolupracuje so službami prefektúry Hauts de France a Regionálnou zdravotníckou agentúrou pri ochrane obyvateľov a starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.  

   Všetci však dúfajú, že boj bude úspešne vybojovaný a otvorí sa priestor na opätovné stretávania a návrat do „normálneho“ života.

   A my – obyvatelia Bardejova – zdieľame túto nádej, samozrejme, s nimi !

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-23, 11:20  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám