Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Začal sa „akčne“: v Centre sociálnych služieb (CSS) na Wolkerovej a Toplianskej ulici testovaním tamojších zamestnancov a klientov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Neštátna spoločnosť v oboch zariadeniach otestovala dovedna 118 zamestnancov a 15 klientov – prevažne vysokého veku.

Je potrebné pripomenúť a zdôrazniť, že práve klienti týchto zariadení pre seniorov patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, a tí, ktorí sa o nich starajú v dôsledku svojich pracovných povinností taktiež. Najmä ak zoberieme do úvahy posledné prípady z Pezinka i Martina. V tejto súvislosti patrí úprimné poďakovanie nielen riadiacim zamestnancom, ale aj pani MUDr. Adriane Kuľkovej za jej priamu zaangažovanosť a úsilie. Výsledky testovania budú známe do 48-ich hodín a my vás o nich určite budeme informovať.

   Ani v čase zúriacej pandémie však neustávajú práce na realizácii projektov, pri ktorých má samospráva v úmysle pokračovať aj v tejto nepriaznivej dobe. Jedným z nich je aj projekt cyklochodníka po nábreží Tople, cez „Mokrolužský“ most a ďalej smerom na Mníchovský potok – dnes sa konal kontrolný deň za účasti primátora Borisa Hanuščaka, projektantov i zhotoviteľov diela. Jeho súčasťou bude aj cyklistická lávka premosťujúca Topľu paralelne s mostom: v najbližších dňoch sa začnú realizačné práce, ktoré si vyžiadajú aj zmenu organizácie dopravy a isté nevyhnutné obmedzenia – čoskoro budeme čitateľov informovať o podrobnostiach týchto obmedzení.

   A napokon popoludní operatívne zasadol mestský krízový štáb: ten vyhodnotil plnenie prijatých opatrení a zaoberal sa aj aktuálnym vývinom situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 - podrobnejšie informácie o ďalších prijatých krokoch samosprávy budú nasledovať po ich definitívnom schválení.

DSC_1901.jpg

DSC_1914.jpg

DSC_1923.jpg

DSC_1936.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-22, 15:20  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám