Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (16.4.) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí 18.-te riadne zasadnutie členov mestskej rady (MsR). Prostredníctvom videokonferencie ho otvoril primátor Boris Hanuščak, ktorý zdôraznil, že mimoriadna situácia - momentálne panujúca na Slovensku i vo svete - si vyžaduje aj aplikovanie mimoriadnych prostriedkov komunikácie.

Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa starajú o bezproblémový chod jednak samotného MsÚ, ale aj tých jeho zložiek, ktoré zabezpečujú výkon zákonom stanovených povinností fungovania mesta ako samosprávy, zabezpečujúcej ich realizáciu.

Vzhľadom na pracovné povinnosti členov MsR ako prvý bod bol prerokovaný Návrh zmien rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva (MsZ): novelizácia spočíva v jeho doplnení článkom, ktorý upravuje rokovanie komisií o možnosť prijímať rozhodnutia formou hlasovania per rollam. Zo strany jednotlivých komisií by nemalo ísť o pravidelné využívanie tejto formy hlasovania - táto by sa mala z ich strany využívať iba výnimočne, pre vážne a riadne zdôvodnené prípady a situácie.

V ďalšom priebehu MsR postupne prerokovala Návrh nakladania s majetkom mesta (jedná sa o ukončenie nájmu spoločnosťou Rompa, s.r.o. v priestoroch Hnedého priemyselného parku a schválenie nového nájmu za nezmenených podmienok v tých istých priestoroch pre spoločnosť  Tlačiareň Bardejov, s.r.o.), Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (ide o zmenu obchodného názvu spoločnosti, ktorá má priestory v prenájme), ale aj ďalšie materiály, ktoré by mali byť predmetom schvaľovania najbližšieho zasadnutia MsZ.     

DSC_1757.jpg

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-16, 11:03  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám