Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Harmonogram dezinfekcie verejných priestranstiev

frekv. Sídlisko Obrancov mieru chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Bezručova x          
1 Gorlická x     28    
1 Komenského x   x 97   5
1 Kuzmányho x          
1 Mikulovská x          
1 Mlynská x          
1 Moyzesova x x       1
1 Partizánska x x x 33   3
1 Sv.Jakuba x   x     2
1 Ťačevská x   x 45   1
2 Cintorínska            
2 Gorkého x     17    
2 Sázavského x     16   1
2 Wolkerova   x   8    
frekv. Sídlisko Za rajom chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Českej Lípy x     20    
1 Fučíkova x     45 x 1
1 Hurbanova x          
1 Kellerova   x       x  
1 Kúpeľná x       x  
1 Nábrežná x   x 2    
1 Nový sad x     22    
1 Slovenská x   x 7 x 1
1 T. Ševčenku x     18 x  
  29.augusta x          
  B.S.Timravy x          
  Družstevná x          
  J. Jesenského x     3    
  Přerovská x     17    
               
frekv. Sídlisko Moliterka chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie piesekoviská ihrísk
1 Ľudovíta Štúra x          
2 Kukorelliho x x     x  
  9.mája x x     x  
  Bernolákova x x     x  
  Jána Kalinčiaka x          
  Janka Matušku x          
  Kukučínova x          
  Martina Benku x          
  Sama Chalupku x          
               
frekv. CMZ chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Dlhý rad x x x 60 x  
1 Františkánov x     2    
1 Hviezdoslavova x          
1 Jiráskova x     3    
1 Kláštorská x          
1 Na Hradbách            
1 Námestie SNP x x   4 x  
1 Poštová x          
1 Radničné námestie x x   60    
1 Rhodyho x          
1 Stöcklova x          
1 Veterná x          
2 M.V.Miškovského x          
2 Šiancova x          
  Baštová            
  Fraňa Kráľa x          
  Pod brehom            
               
frekv. Sídlisko Vinbarg chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Andreja Svianteka x     33 x  
1 Jána Švermu x     2 x  
1 J. Grešáka x     17    
1 Laca Novomeského x     10    
1 Nám.arm.gen.L.Svobodu x     1    
1 Pod Vinbargom x   x   x  
  Nám.hieromučeníkov Gojdiča a Hopka       1    
  Námestie Svätej rodiny            
  Dubovka (od zim.štadióna)   x     x  
               
frekv. úsek Šibská voda chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
2 Pod lipkou x       x  
  Gróner x       x  
  Pod Kalváriou         x  
  Postajok         x  
  Starý Blich x          
               
frekv. Sídlisko Družba chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Pod papierňou x x x 43 x 3
               
               
               
frekv. Bardejov - ostatné ulice chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Duklianska x   x      
1 Kacvinského x       x  
1 Kpt.Nálepku x       x  
1 Krátky rad x   x   x  
1 Poštárka x   x   x  
1 Priemyselná x   x      
1 Štefánikova x   x   x  
1 Toplianska x     8 x  
2 Tehelná x       x  
  Andraščíkova x          
  Gutgeselova            
  Homolkova            
  Chyzerova            
  Jána Bottu x          
  Kutuzovova x       x  
  Mičkova x   x   x  
  Pod Šibeňou horou x       x  
  Pri štepnici         x  
  Puškinova            
  Sládkovičova            
               
frekv. Dlhá Lúka  chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
1 Dlhá x   x      
1 Hlavná x          
  Chmelník            
  Kamenec            
  Kostolná            
2 Majer x          
  Makovická x          
2 Minerálna x   x      
  Pánska x          
  Pod Kútmi            
  Rovná            
  Sady            
               
frekv. Bardejovský Miháľov chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
        x      
               
               
frekv. Bardejovská Zábava chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
    x   x   x  
               
               
frekv. Bardejovská Nová Ves chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
  Čerešňová            
2 Dubová x          
  Dujava         x  
  Gaštanová ulica            
1 Giraltovská x   x      
  Jabloňová x          
  Javorová ulica            
  Jedľová ulica            
  Jelšová ulica            
  Krátka            
  Kvetinová            
  Lesná         x  
  Lipová            
  M.Vileca            
1 Nám.L.Berku   x x 2    
  Nová            
  Orechová         x  
  Pálenica            
  Potočná            
  Pri štadióne x          
  Smreková ulica            
  Topoľová ulica            
  Vodárenská            
  Vŕbová ulica            
  Záhradná x       x  
               
               
frekv. Mestské cintoríny chodník schodištie MHD  parkové lavičky zábradlie pieskoviská ihrísk
  Bardejov ms.cintorín x     2 x  
  Cintorín sv. Michala x          
  Cintorín sv. Anny x          
  Cintorín Mihaľov x          
  Cintorín Dlhá Lúka x          
               
               
  Legenda :            
  interval dezinfeckie            
1 veľmi ferekventované chodníky 1 x za týždeň          
2 menej frekventované chodníky 1 x za 2 týždne          

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-02, 13:34, marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám