Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Od pondelka 16.marca 2020 dochádza k úprave stránkových dní a hodín Mestského úradu v Bardejove:

od 08.00 hod. sa uzatvárajú stránkové dni a hodiny práce Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove. Pre tých obyvateľov Bardejova, ktorí z nevyhnutných dôvodov budú musieť navštíviť jeho pracoviská bude usmerňovaná ich aktivita príslušníkmi mestskej polície (MsPO).

Kontaktné miesto je vytvorené na podateľni MsÚ s tým, že každý záujemca, ktorý si nevie vybaviť svoju požiadavku bez toho, aby mu nebola poskytnutá osobná konzultácia, bude konfrontovaný s príslušným vedúcim oddelenia, ktoré je kompetenčne oprávnené požiadavky občana vybavovať. Kontaktné číslo v prípade akýchkoľvek otázok je +421 54 4862 122. Toto opatrenie platí až do odvolania.

Od pondelka 16.3. sa taktiež uzatvárajú všetky základné školy, materské školy a jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (toto opatrenie platí takisto až do odvolania).

V ostatných prípadoch (vrátane akútnych) samospráva odporúča  riadiť sa závermi Centrálnej krízovej komisie a ďalších kompetentných štátnych orgánov.

 

Zverejnil : Marek Duleba, 2020-03-13,14:53, marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám