Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov dáva do pozornosti všetkým subjektom, ktorých sa to týka Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obsahujú opatrenia Úradu na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19, rovnako ako aj Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe: osobitne chceme zdôrazniť nutnosť ich striktného dodržiavania u všetkých kompetentných osôb a organizácií.

V súvislosti so včerajším pracovným rokovaním na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove oznamujeme, že ostáva v platnosti odporúčanie pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dôsledne monitorovať situáciu v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach a v úzkej súčinnosti s RÚVZ dodržiavať jeho usmernenia. Mesto Bardejov ako zriaďovateľ zrušilo všetky aktivity (krúžky a pod.), ako aj aktivity pre subjekty, ktoré si v objektoch škôl a školských zariadení prenajímajú priestory: školské kluby detí fungujú v nezmenenom režime.

Chceme opätovne vyzvať všetky dotknuté organizácie a inštitúcie, tie, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, ale aj fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby sa riadili odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR, príslušných ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Tieto opatrenia – vrátane opatrení mestského krízové štábu – nemajú za cieľ eskalovať aj beztak vypätú situáciu a šíriť paniku, ale naopak: vyzývajú verejnosť a organizácie k zodpovednosti v konaní a prijímaní takých preventívnych opatrení, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu pred šírením vírusu COVID-19.

 Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09 03.2020 1

Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09 03.2020 2

 Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí 1

Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí 2

Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí 3

 Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí 4

Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 1

 Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 2

 Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí 3

Zverejnil : Marek Duleba, 2020-03-11,09:30, marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám