Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

           Každej škole len prospeje, ak sa môže porovnať s konkurenciou. Občas je to konkurencia v rámci mesta/okresu, občas v celoštátnom meradle. Niekedy škola dostáva šancu okúsiť konkurenciu medzištátnu, svetovú. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom už niekoľko rokov „kráča s dobou“, prijíma medzinárodné projektové výzvy, snaží sa byť na „tepe doby“.

Trendy sa nedajú zastaviť, treba na ne flexibilne reagovať. Naša škola má ambíciu vstúpiť do ďalšieho dvojročného (2020 – 2022) projektu Erasmus + pod názvom Globalizing Classes with Intercultural Education, čo môžeme voľne preložiť ako Medzikultúrne vzdelávanie v čase globalizácie.

Naša rezortná ministerka Martina Lubyová si pri nedávnej (22. 01. 2020) návšteve Bardejova  našla čas na návštevu našej školy. Ako osobne v diskusii s pracovníkmi školy povedala, cení si angažovanosť našej školy v medzinárodných projektoch. Vo svojej praxi sa stretáva s len veľmi malým počtom stredných škôl, resp. s ešte menším počtom základných škôl, ktoré sa do medzinárodných projektov zapájajú. V tomto kontexte vysoko ocenila prácu našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

 Do projektu je zapojených 6 škôl z týchto európskych krajín: Turecko (koordinátor), Slovensko (partner), Grécko (partner), Taliansko (partner), Severné Macedónsko (partner), Poľsko (partner).

Dnešný svet je multikultúrny, kultúrne diverzný. Žiaci by mali poznať čím viac fragmentov súčasného sveta, v ktorom budú ako dospelí existovať. Medzi ciele projektu patrí aj pokus o načrtnutie cesty k iným kultúram súčasnej spoločnosti. V projekte sa budeme snažiť vytvoriť vzdelávacie prostredie pre medzikultúrny dialóg. Ten by mal poukázať na výhody, nie nevýhody súčasného globálneho sveta a miesta školy v ňom. Spoločným jazykom projektu bude, pochopiteľne, anglický jazyk.

Projekt je určený pre študentov vo veku 11 - 15 rokov, budú prebiehať medzinárodné výmenné pobyty. V tomto smere má už naša škola niekoľkoročné skúsenosti, ktoré radi využijeme. Naši žiaci i rodičia si to zaslúžia. Radi privítame našich zahraničných partnerov u nás a ukážeme im krásu Slovenska i Bardejova, resp. radi vycestujeme do krajín našich partnerov a radi spoznáme krásu ich štátov a miest. Určite Vás ešte o tom budeme informovať.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov programu Erasmus + v rámci európskych fondov.

 

Napísal :                                                                                                         Mgr. Ján Šoltés

                                                                                         za kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

       Eras       Erasmus        erasm

 

Zverenil : Ľubomíra Árendášová, Ing., 2020-02-18,14:12, lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám