Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

        Cieľom celoslovenského testovania je monitorovať úrovne vedomostí a zručností žiakov a získať objektívne informácie o ich výkone z testovaných predmetov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, poskytnúť školám, riadiacej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ, ktorá napomôže pri zvyšovaní kvality vzdelávania a získať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.

Teší nás, že piataci našej školy  pod vedením výborných pedagógov dosiahli v testovaní T5 skvelé výsledky.

V oboch predmetoch sú vysoko nad priemerom okresu a Slovenska.

V matematike je priemerná úspešnosť školy 77.5%, čo je 14,1% nad národným priemerom a 19,3% nad priemerom okresu.

V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 77,4% čo je 12,6% nad národným priemerom a 18,4% nad priemerom okresu.

Poďakovanie za náročnú prácu pri príprave žiakov patrí predovšetkým vyučujúcim 4. ročníka a pri opakovaní a upevňovaní učiva vyučujúcim 5. ročníka našej školy.

Napísala :  Mgr. M.Peláková 

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2020-02-13, 12:13,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám