Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Prešovský samosprávny kraj ako obstarávateľ zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu, ktorým je Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. V súčasnom období je spracovaný strategický dokument Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja a Správa o hodnotení jeho vplyvov na životné prostredie.

Po dohode a v spolupráci s Okresným úradom v Prešove preto podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvoláva

verejné prerokovaniesprávy o hodnotení strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Verejné prerokovania sa uskutoční vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja dňa 30. januára 2020 (štvrtok) o 10:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Zverejnil: Milan Klimek, 2020-01-22, 09:45, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám