Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

MESTO BARDEJOV

zverejňuje  v náväznosti na § 9a, ods. 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prenájmu nebytových priestorov v objekte „Mestský hnedý priemyselný park v Bardejove“  Duklianska 19, 085 01  Bardejov.

 Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1 904,59 m2, v k. ú. Bardejov, ktoré sa nachádzajú na prízemí v objekte „Mestský hnedý priemyselný park Bardejov“ v priemyselnej lokalite na Duklianskej ulici 19, 085 01  Bardejov.

Predmetné priestory budú k dispozícií  od 01.07.2020.

HPP 01  HPP 02

Bližšie informácie :

Bc. Katarína Bujdová, oddelenie správy majetku MsÚ Bardejov

číslo telefónu : 054/4862 144

e-mail: katarina.bujdova@bardejov.sk

Zverejnil: Ľuboš Antony, Ing., 2020-01-22, 09:30, lubos.antony@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám