Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 15.01.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 2/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach.

Vyhláška je zverejnená na webovom sídle MZ SR, na adrese: https://www.health.gov.sk/?ikz-ochranne-pasma

Zverejnil: Milan Klimek, 2020-01-22, 09:25, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám