Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

        Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove  nariadil opatrením zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 14. 10. 2019 do 29. 11. 2019 pre  Mesto Bardejov, fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Bardejov  za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu  prenosných ochorení.

Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu ako aj na webovom sídle mesta www.bardejov.sk.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-10-31, 10:30, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám