Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Pýtajme slovenské - každý deň!

Od dnes, t. j. 14. októbra 2019 do konca týždňa budú prebiehať Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska. Zapojiť sa do týchto dní môže každý pri svojom nákupe a to  nielen nákupom, ale aj vzájomnou komunikáciou s predávajúcim o dobrom type domáceho produktu, či upozornením, čo v regáloch chýba.  


Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života. Je povzbudzujúce, že si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny ,  v ktorej žijú.  Každoročne sa do Národných dní  „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov aj vďaka spolupráce s mestami a obcami Slovenska, ktoré informujú svojich občanov o tejto aktivite.

Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2019-10-14, 08:00, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám