Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

              V rámci týždňa dobrovoľníckych aktivít, ktorý prebiehal od 20. do 24. mája 2019 nám počasie veľmi neprialo, ale napriek tomu študenti Gymnázia L. Stockela, Súkromného gymnázia, Spojenej školy J. Henischa,Hotelovej akadémie J. Andraščíka a dôchodcovia spolu s dobrovoľníkmi zo sídliska Obrancov mieru a zo sídliska Družba sa zapojili a upratovali lokality, ktoré to najviac potrebovali.

Tešíme sa, že nám záleží na tom ako vyzerá naše okolie a že sme ochotní pomôcť aj bez nároku na honorár. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu.

1.Gymnázium Leonarda Stöckela - Okolie Gymnázia L.S. a Citroën-u, ihrisko za školou, tribúna pri SPŠ

                                                    - počet zúčastnených žiakov 85                                 

                                                    - pedagógov 5

                                                    - počet nazbieraných vriec 17

            IMG 20190524 104642    IMG 20190524 113200

2. Spojená škola Juraja Henischa - Billa - chodník, okolie železničného priecestia

                                                      - počet zúčastnených žiakov 23

                                                       - pedagógovia 2

            IMAG2710      IMAG2711     IMAG2714

3. Súkromné gymnázium Vinbarg -  Cintoríne sv. Anny

                                                       - počet zúčastnených žiakov 26

                                                       - pedagógovia

            Milujem svoje mesto SGBJ 9       Milujem svoje mesto SGBJ 10

4. Hotelová akadémia J. Andraščíka - začali  zbierať od kostola sv. Kríža smerom dole ku železničnej trati, v okolí 14 kaplniek okolo serpentínovej cesty a jednotlivých zastavení Krížovej cesty

                             -   zúčastnilo sa 60 žiakov, triedy: IV.A, IV.C, IV.E, V.H

                              - 6 pedagógov 

                             - nazbieraných  bolo 35 vriec

           foto HA                   foto hotelová akadémia

 

5. Dôchodcovia spolu s dobrovoľníkmi zo sídliska Obrancov mieru a zo sídliska Družba     

         image000000         image000000 2     image000002

         

                                                                                                           Mgr. Eva Barbuľaková

                                                                                                               vedúca OŠaTK

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová, Ing.,2019-05-31,13:16,lubomira.arendasova@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám