Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V  mesiaci júl a august počas letných prázdnin bude prevádzka v týchto materských školách:

  • v mesiaci júl: od 1. júla do 31. júla 2019 v Materskej škole, Komenského 47 v Bardejove

 

  • v mesiaci august: od 1. augusta do 27. augusta 2019 v Materskej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15 v Bardejove

                               

                                                                Prevádzka bude v čase od 6. 45 hod. do 16. 30 hod.

Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť dieťa v materskej škole počas letných prázdnin, je potrebné, aby dieťa nahlásili riaditeľke v tej materskej škole, kde bude prevádzka t.j.:

  • na mesiac júl nahlásiť dieťa v Materskej škole, Komenského 47, Bardejov
  • na mesiac august nahlásiť dieťa v Materskej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

 

                                                               Nahlasovať deti na obidva mesiace bude možné v termíne

                                                                                      od 3. júna do 17. júna 2019

 

Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 30 € / 1 mesiac.

Stravné sa uhradí pri nástupe do materskej školy

v mesiaci júl, alebo v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne.

 

   Na letnú prevádzku sa bude prijímať na základe týchto kritérií:

  • včasné nahlásenie dieťaťa
  • zaplatenie príspevku
  • zamestnanosť rodičov

Bližšie informácie dostanete na týchto kontaktoch:

  • pani Slavka Gulová

     riaditeľka Materskej školy, Komenského 47, Bardejov

     tel.: 054/472 2002, 0901 713 502

  • pani Mgr. Dana Jazudeková

riaditeľka Materskej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

     tel.: 054/474 6572, 0901 713 506

 

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov po letných prázdninách začne od 2. septembra 2019 (pondelok).

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2019-04-25,8:58,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám