Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Oznámenie o strategickom dokumente pod názvom „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ bol Okresným úradom Prešov, zaslaný všetkým dotknutým mestám a obciam, aby do 3 dní od doručenia oznámenia informovali o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Uvedené oznámenie o tomto dokumente je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu, t. j. Okresnému úradu Prešov do 15 dní odo dňa, kedy bolo toto oznámenie zverejnené, t.j. do 2. 5. 2019. V prípade potrebných konzultácií je potrebné kontaktovať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu. Termín konzultácie je odporúčané dohodnúť vopred telefonicky 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám