Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

             Mesto Bardejov, oddelenie školstva a telesnej kultúry v spolupráci s klubom MHC 46 Bardejov pripravilo ešte v roku 2017 projekt pod názvom Škôlkárska olympiáda. Do projektu sa zapojili všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

Tohto roku sa konal už 2. ročník a sme veľmi radi, že tento projekt našiel ochotu a nadšenie u všetkých zúčastnených. S realizáciou sme začali ešte v mesiaci október 2018 a každá materská škola mala vopred vyhradený deň a čas na ľade. Tréneri MHC 46 Bardejov za pomoci p. učiteliek zvážali deti - predškolákov v dopoludňajších hodinách na zimný štadión, kde mali možnosť vyskúšať si korčule, hokejku i prilbu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať ako rýchlo sa predškoláci učia a napredujú.

22.marca 2019 bol druhý ročník slávnostné ukončený súťažou na ľade medzi materskými školami, kde vládla vynikajúca nálada. Sily si deti zmerali v dvoch disciplínach, v rýchlosti na jedno kolo a slalom medzi kužele. Absolútnym víťazom v oboch disciplínach sa stal Adam Vagunda z MŠ Vinbarg. Medzi dievčatami sa najviac darilo Cejsi Nogovej z MŠ Gorkého a Tatiane Andrejovskej z MŠ Nový Sad. Počiatočné obavy vystriedala radosť z pohybu a hry a  odmenou celého projektu pre nás bola spokojnosť a úsmev na tvári všetkých.

Srdečne gratulujeme a  ďakujeme všetkým zúčastneným. V tomto projekte máme záujem aj naďalej pokračovať, pretože pohyb a šport u detí považujeme za veľmi dôležitý. Nedostatok pohybu je príčinou vážnych zdravotných problémov. Ak chceme urobiť niečo pre naše deti, musíme im vštepiť správne návyky v útlom veku a motivovať ich k pravidelnému cvičeniu. Zdravé deti sú naša budúcnosť.

 

                                                                                                                      Mgr. Eva Barbuľaková

                                                                                                           vedúca odd.školstva a telesnej kultúry

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová, Ing.,2019-03-26,8:41,lubomira.arendasova@bardejov.sk                                                                                             

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám