Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov sa v roku 2018 uchádzalo o finančnú dotáciu na podporu a rozvoj opatrovateľskej služby pre občanov nášho mesta prostredníctvom Oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu "Podpora opatrovateľskej služby", na ktorú sme reagovali vypracovaním projektu a podaním žiadosti o dotáciu v auguste minulého roku.

Náš projekt bol úspešný, a tak od 1. januára 2019 sme sa zapojili do menovaného projektu, kde sme na obdobie 26 mesiacov získali finančnú dotáciu na mzdy opatrovateliek vo výške 464 360,- €.

Opatrovateľská služba je veľmi významnou pomocou pre sociálne odkázaných občanov mesta.

Klient zotrváva v domácom prostredí, kde opatrovateľka vykonáva odborné opatrovateľské úkony podľa potreby konkrétnej osoby v rozsahu 1 hodiny až 7,5 hodiny. Tento spôsob starostlivosti má okrem samotného opatrovania aj ďalšie sociálne aspekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zotrvať v zamestnaní, zabraňuje osamelosti a sociálnemu vylúčeniu opatrovaného občana, primerane mobilizuje jeho schopnosti, dostáva sa mu psychickej podpory, pocitu istoty a intimity. Rodinám sa poskytuje uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena, posilnenie spolupatričnosti rodiny s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom, spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané a v neposlednom rade úsporu finančných prostriedkov oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho.

V Bardejove sa opatrovateľská služba poskytuje z rozpočtu mesta od roku 2003, kedy bola delimitovaná zo štátu na samosprávu. Počet opatrovateliek a opatrovaných sa vyvíja v závislosti od požiadaviek a potrieb klientov. V súčasnosti zamestnávame 41 opatrovateliek, ktoré poskytujú svoje služby 75 sociálne odkázaným občanom. Opatrovateľky sa stávajú takmer členmi rodiny, prežívajú so svojimi klientmi radostné i menej dobré chvíle.

Mesto Bardejov bude aj v budúcnosti skvalitňovať a rozširovať poskytovanie opatrovateľskej služby k spokojnosti svojich občanov a takto podporovať trend poskytovania služieb klientom v ich prirodzenom sociálnom prostredí a zníženia dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

PhDr. Tatiana Fedáková

Vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva

 

 

Zverejnil: Alena Gibeľová, Mgr., 2019-1-18, 9:52, alena.gibelova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám