Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Často deťom hovoríme: "Chráň si svoje zdravie!", " Dávaj na seba pozor!"   Vedia naše deti, čo im chceme povedať?  

            Téma prvej pomoci sa z  učebných osnov základných škôl v priebehu posledných rokov postupne vytráca, preto ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove oslovil projekt "Záchrana som ja", ktorého partnermi sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz. Cieľom projektu je vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. V rámci neho získalo 50 základných škôl Slovenka automatické externé defibrilátory (AED), ale aj kurz prvej pomoci pre učiteľov, či zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

            Do projektu sa ZŠ s MŠ Pod Vinbargom1 zapojila v mesiaci september a október 2018. Žiaci našej školy pripravili práce na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Na konci októbra prišla správa, vyhrali sme. Radosť bola veľká.... Dňa 28.11.2018 nám úžasní záchranári zo spoločnosti Falck Záchranná a.s. prišli slávnostne odovzdať automatický externý defibrilátor. Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Všetky defibrilátory v tejto kategórii sú konštruované tak, aby s nimi mohol poskytnúť prvú pomoc i laik. Prístroj je prístupný nie len v čase školského vyučovania a nie len pre žiakov a pedagógov našej školy, ale aj pre okolie školy v prípade potreby.  

            Záchranári vysvetlili žiakom, na čo slúži defibrilátor a ako ho správne použiť. Odovzdali žiakom víťaznej triedy diplomy a následne pracovali so skupinami žiakov na troch stanovištiach. Na každom z nich  záchranári oboznamovali žiakov s iným druhom prvej pomoci,  všetci žiaci  sa pri nich vystriedali. Praktickými ukážkami učili žiakov, ako  privolať  zložky záchranného systému a poskytnúť  prvú pomoc, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám či správať sa zodpovedne v cestnej premávke. Nechýbala ani reálna sanitka, ktorú si žiaci mohli pozrieť zvnútra a oboznámiť sa s jej vybavením. Žiakom sa veľmi páčil aj maskot Falcko, ktorý ich sprevádzal počas celého dňa.

            Osobitne oceňujeme ľudský a zároveň profesionálny a odborný prístup  záchranárov k  žiakom našej školy. Táto téma sa dotýka nás všetkých a každý môže svojou troškou prispieť k záchrane ľudského života.

                                                                                                                                    Mgr. Renáta Kicová

foto : Ing. Dušan Kuča

    t 090816        m 084221

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-12-04,10:44,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám