Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oznam o povinnosti registrácie chovu ošípaných, ktoré obyvatelia držia pre vlastnú spotrebu, čo i len jeden kus

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Bardejove na základe prípisu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky zo dňa 13.11.2018 č.j. 03675/2018-222 požiadala Mesto Bardejov

o zverejnenie informácie pre obyvateľov Mesta Bardejov o povinnosti registrácie chovov/drobnochovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu, čo i len jeden kus ošípanej.

 Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.

Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej.

Na základe týchto skutočností žiadame všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne do 30.11.2018

Postup registrácie:

  1. Chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo Registrácia chovu – príloha č. 3 uvedenej vyhlášky
  2. Vyplnené tlačivo v zmysle priloženého návodu doručí na RVPS Bardejov, ul. Stöcklova      č. 34, alebo elektronicky e-mailom: ZdravieZvierat.BJ@svps.sk

V prípade nejasností kontaktujte RVPS Bardejov.

Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2018-11-23, 9:35, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám