Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vraví sa, že Hosť do domu, Boh do domu. Na pôdu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom neprišiel hosť jeden, ale hostí mnoho...

Dňa 29. októbra 2018 našu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove navštívila početná delegácia ukrajinských riaditeľov a učiteľov Sviatošinského rajóna mesta Kyjev.

Hneď v úvode našich hostí čakalo hudobné privítanie: dvomi rusínskymi piesňami sa prezentovala Laura Čušková, žiačka 3. A triedy. Na harmonike ju doprevádzal Mgr. Ján Šoltés. Po tomto vydarenom hudobnom privítaní nasledoval krátky priateľský príhovor Mgr. Mileny Kravcovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

Slávnostného prijatia ukrajinskej delegácie sa zúčastnili aj Mgr. Eva Barbuľaková za OŠaTK Bardejov, Mgr. Mária Ďurčáková, riaditeľka ZUŠ, Mgr. Igor Drotár, riaditeľ ZŠ Vinbargom a Mgr. Viera Deďová zástupkyňa ZŠ Pod Papierňou. Jurij Dubovecký, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže a športu v okrese Sviatošinsky, sa následne prihovoril za ukrajinskú stranu a poďakoval sa za ústretové prijatie Ukrajincov na pôde našej školy. Preklad zabezpečovala Mgr. Viera Cmarová.

Po úvodných oficialitách sa všetci prítomní – domáci Slováci i zahraniční Ukrajinci – odobrali do školskej telocvične na hudobnú lahôdku. Kvalitným, hudobne náročným koncertom sa predstavil bieloruský súbor huslistov a violončelistov Elegiya z hlavného mesta Minsk. Teleso funguje pod vedením pani Žanny Belovej. Spevácku časť reprezentoval detský súbor Krynička pod vedením pani Evgenije Furs zo strednej školy č. 77. Súbor má tak isto sídlo v hlavnom meste Minsk. Obidve hudobné zoskupenia sú laureátmi viacerých medzinárodných súťaží a festivalov v Poľsku, Nemecku, Bulharsku a Rusku. Celá telocvičňa počas koncertu „rozprávala“ jedným univerzálnym jazykom. Bol to jazyk srdca, hudba. Nie raz sa počas vystúpenia ozval spontánny potlesk publika, ukrajinského i slovenského. Umenie vie ľudí spojiť bez slov! Po koncerte si zahraniční účastníci navzájom odovzdali suveníry na pamiatku na tento nevšedný deň.

Po koncerte si ukrajinská delegácia prezrela interiér ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. V priateľskej atmosfére a neformálnych rozhovoroch sa následne pokračovalo aj počas pohostenia zahraničných hostí v priestoroch našej školy. Diskutovalo sa o aktuálnych témach rezortu školstva na Slovensku i na Ukrajine. Prítomní pedagógovia si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti s medzinárodnými projektmi, ktorých sa doposiaľ zúčastnili, resp. ktorých sa plánujú zúčastniť.

Bol to jeden vydarený deň, ktorý vzájomne obohatil Slovákov, Ukrajincov i Bielorusov. Teší nás, že hostiteľskou pôdou bola práve naša ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

                                                                                                                     Mgr. Ján Šoltés

                                                                                         za kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

 

 

Zverenil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-11-06,9:02,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám