Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

28. októbra 1918 bola vyhlásená nezávislosť prvej Česko-Slovenskej republiky, ktorú vyhlásil Národný výbor v Prahe. Bol to víťazný deň pre všetkých Čechov a Slovákov. Ukončil sa národnooslobodzovací boj spod maďarskej nadvlády. Tento samostatný štát fungoval s prestávkou v čase druhej svetovej vojny až do konca roka 1992,

kedy sa rozpadol a vznikle dve samostatné republiky a to Česká republika a Slovenská republika.

Vznik Československa bol  významným historickým medzníkom v štátnom vývoji Slovákov a Čechov.

30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine účastníci deklaračného zhromaždenia, ktoré zvolal politik a advokát Matúš Dula, prijali Deklaráciu slovenského národa, známu aj pod názvom Martinská deklarácia.

Tento deň - 30. október - sa od roku 1993 na Slovensku slávi ako pamätný deň podľa zákona Národnej rady (NR) SR o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a v znení neskorších predpisov. Výnimočne v roku 2018 bol tento  deň  jednorazovým štátnym sviatkom.

 

 

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2018-10-30,09:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám