Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

       V čase od 23. septembra do 30. septembra 2018 prebieha v 38 krajinách Európy tzv. Európsky týždeň športu. Je to iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou celého týždňa je heslo BE ACTIVE, čo má nabádať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Podľa prieskumov, 60 % Európanov nikdy alebo len veľmi zriedkavo cvičí a venuje sa nejakému športu. Prieskum ďalej tvrdí, že 49 % Slovákov vôbec necvičí, ani nešportuje. Polovica Slovákov športu nevenuje žiadnu pozornosť. To má, samozrejme, svoje negatívne dôsledky na fyzické i psychické zdravie obyvateľstva Európy. Obyvateľstvo – ako celok – telesne upadá, čím si ohrozuje svoje zdravie, resp. v konečnom dôsledku si západná civilizácia svojím komfortom skracuje svoj život.

     Európsky týždeň športu je naozaj pre každého – bez ohľadu na vek či úroveň fyzickej zdatnosti. Môžu sa do neho zapojiť jednotlivci, športové organizácie i verejné orgány. Slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu je Národné športové centrum v Bratislave. Po celom Slovensku bude prebiehať široká škála aktivít.

     Do iniciatívy BE ACTIVE sa zapája aj naša škola, aby sme zvýšili povedomie žiakov, učiteľov i celej bardejovskej verejnosti v tejto veci. Všetci žiaci našej školy sa počas dvoch vyučovacích hodín zhromaždili na školskom dvore. Žiaci prvého stupňa sa unášali spoločným rytmom piesní. Starší žiaci druhého stupňa si nacvičili spoločnú choreografiu tzv. Belgického tanca, ktorý sa teší medzi našimi žiakmi mimoriadnej obľube, najmä na každoročne organizovaných žiackych plesoch.

     Určite chceme našim žiakom a širokej verejnosti ukázať, že súčasné deti nemusia sedieť zavreté vo svojich izbách, prilepení na tablet, telefón či počítač. Žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk, dobre poznajú pojmy ako sú couch potato generation, resp. indoor generation. Tieto pojmy sa, bohužiaľ, udomácnili v slovníku sociológie a sú strašiakom životného štýlu 21. storočia. BE ACTIVE – heslo, ktoré sme na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom uchopili všetkými desiatimi, vyvolalo u detí pre nich typickú radosť z pohybu.

     Ak dáme pohyb a šport do širšieho spoločenského kontextu, aj mesto Bardejov sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý na Slovensku prebieha na celonárodnej úrovni. Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Obyvatelia mesta i okresu Bardejov iste využili možnosť bezplatného cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) počas dňa 22. septembra 2018.  

     Deň 21. september 2018 nebol na našej škole ako každý iný deň. Oficiálne sme medzi sebou uvítali našich nových prvákov, ktorí boli pani riaditeľkou školy slávnostne pasovaní do svojho nového spoločenského postavenia. Prechod dieťaťa zo škôlky do základnej školy býva v jeho živote i v živote jeho rodiny veľkou zmenou. Prvák je vystavený novému kolektívu žiakov i učiteľov, očakáva sa od neho výkon v mnohých oblastiach, hra prirodzene ustupuje učeniu. Popoludní o 14:30 sa na školskom dvore zišlo množstvo ľudí: samotných prvákov, ich rodičov i starých rodičov. Hneď v úvode si všetci vypočuli tematickú pieseň Do školy sa teším v podaní skvelej speváčky Sofie Chovancovej zo 6. B triedy našej školy. Potom sa prítomným prihovoril zástupca riaditeľky školy Mgr. Michal Skreptáč.

     Prváci medzi sebou s radosťou privítali dráčika Rikiho a tučniačika Kikiho, ktorí žiakov zaujali rozprávkovým výzorom i úlohami. Ak chceli byť naši žiaci pasovaní za prvákov našej školy, museli prejsť Zlatou bránou a zaspievať pesničku. Následne museli prechádzať rozprávkovými krajinami: Písmenkovo, Číselkovo,  Športovkovo, Šikulkovo, Zajkovo a Silákovo.

     Keďže všetci prváci svoje úlohy splnili, pred pasovaním ich čakala ešte jedna úloha. Dráčik Riki slávnostne prečítal sľub prváka, ktorý všetci žiaci hromadne zopakovali. Po tomto kolektívnom sľube prvákov už nič nebránilo tomu, aby pani riaditeľka Mgr. Milena Kravcová oficiálne pasovala každého prítomného žiaka za oficiálneho prváka našej školy. Už pasovaní prváci sa s radosťou presunuli v sprievode svojich triednych učiteliek do vedľajšieho parku v areáli našej školy, kde spoločne zasadili strom prvákov. Ten ich bude sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. Pri zasadenom strome žiaci spoločne zaspievali prvácku hymnu „My sme smelí prváci.“ Tým sa skončila oficiálna časť vydareného popoludnia.

     Následne sa všetci presunuli naspäť na školský dvor, kde naše šikovné kuchárky a učiteľky prichystali pre všetkých prítomných chutné pohostenie a občerstvenie. Pri tejto príležitosti sa chceme veľmi pekne poďakovať spoločnosti Cimbaľak, s. r. o. a spoločnosti Sorbel, s. r. o. Naše poďakovanie tak isto patrí aj pánovi Jurovi. Počas takejto pohody žiakov, rodičov a učiteľov deti využili nafukovací skákací hrad, ktorý nám poskytol pán František Gura, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Počasie nám prialo, pozitívna energia sa dala krájať.

     V závere by sme chceli poďakovať personálu školskej jedálne i učiteľom našej školy za akúkoľvek pomoc pri organizovaní tejto skvelej akcie. Bol to kolektívny výkon, ktorý scelil učiteľský zbor, utužil vzťahy rodičov k našej škole a prvákom určite vytvoril deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať. O rok si pasovanie prvákov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove s radosťou zopakujeme...

                                                                                                                        Mgr. Ján Šoltés

                                                                        za kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

 

Zverejnil: Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-10-04,9:12,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám