Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Tradične každý rok v súvislosti s konaním Bardejovského jarmoku sú uzavreté dočasne aj cestné komunikácie. Tohtoročný termín uzávierky komunikácií bude v dobe od 21. 8. 2018- utorok od 09:00 hod. do 27. 8. 2018 - pondelok do 15:30 hod.

Mapa TU

  • úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku ciest I/77 a II/545 (ul. Dlhý rad, Slovenská a Krátky rad).
  • uzávierka miestnych komunikácií:
  • Jiráskova v úseku od križovatky s ul. Dlhý rad do križovatky s ul. Komenského a ul. Františkánov
  • Komenského v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Františkánov do križovatky s ul. Mlynská a ul. Sv. Jakuba (kruhová križovatka)
  • Hviezdoslavova v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Partizánska do križovatky s ul. Baštová a ul. Miškovského,
  • Kellerova od križovatky s ul. Dlhý rad a Radničné námestie do križovatky s ul. Hurbanova,
  • Mlynská – parkovisko pred (Židovské suburbium),
  • Partizánska – v úseku od (parkovisko pri Átriu)  po ul. Jiráskova
  • Na hradbách v úseku od križovatky s ul. Stöcklova do križovatky s ul. Radničné námestie a
  • Poštová

Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:

- v smere od Starej Ľubovne do Prešova a v opačnom smere povedie po ceste I/77B juhozápadného obchvatu mesta   Bardejov na cestu II/545 ul. Kpt. Nálepku v BJ

- v meste Bardejov z ul. Štefániková po ul. Mikulovská-Partizánska-Ťačevská na cestu II/545 ul. Kpt. Nálepku v BJ, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

- v smere od Starej Ľubovne do Svidníka a v opačnom smere povedie po ceste I/77B juhozápadného obchvatu mesta Bardejov, na cestu II/545 ul. Starý Blich-Krátky rad-Slovenská v BJ

- v meste Bardejov z ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenka-Nábrežná-Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v BJ, platí aj v opačnom smere v opačnom slede

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-08-10,13:00,elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám