Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Hudba bola vždy súčasťou života človeka a aj keď si to neuvedomujeme, aktívne vplýva na naše telo, dušu i spoločnosť. Hudba si v dejinách našla cestu aj do škôl v podobe vyučovacieho predmetu hudobná výchova, ktorá má svoje pevné miesto v učebných osnovách. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sme sa na vyučovanie hudobnej výchovy pozreli trošku netradične...

V čase od októbra 2017 do augusta 2018 na pôde našej školy prebieha zaujímavý projekt s názvom TERAPIA BAŠTA. Predkladateľom projektu je bardejovské Občianske združenie Dobrá MyšLienka. Finančne tento projekt podporila Komunitná nadácia Bardejov.

Žiaci 2. – 4. ročníka absolvovali pravidelné stretnutia pod odborným vedením vyškoleného muzikoterapeuta, ktorým je Mgr. Milan Gaľa. Deti sa učia spoznávať, rozlišovať a napodobňovať rôzne zvuky, vytvárajú si schopnosť udierať na bubon tľapnutím, ľahkým úderom i basovým úderom. Žiaci sa učia vnímať hudobný rytmus, podriadiť sa jeho vplyvu na vlastné telo. To prináša voľnosť, oslobodenie a harmóniu. Taktiež sa pokúšajú pri hudbe relaxovať, to vylučuje negatívne záťažové vplyvy a navodzuje nervovú i svalovú rovnováhu. V rámci netradičného prístupu k vyučovaniu hudobnej výchovy si naši žiaci mohli zabubnovať na africké bubny, na ktorých sa hrá iba rukami. Ich zvuk núti k pohybu, majú veľký tónový rozsah, od hlbokého mohutného basu až po ostrý vysoký tón. Žiaci tiež spoznali hudobný nástroj djembe – je to viacero bubnov naraz. Zoznámili sa tiež s drobnými perkusiami, ale aj prstovými činelkami (guiro).

Takýmto netradičným poňatím hudobnej výchovy sa ľahšie budovali sociálne vzťahy v interaktívnej, neformálnej skupine žiakov. Určite sa zlepšila koordinácia tela, jemná i hrubá motorika našich mladých žiakov. Sme presvedčení, že aj takéto neformálne aktivity vylepšia postoj žiakov k hudbe ako takej a že v ich neskoršom živote bude mať hudba svoje pevné miesto.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli k takémuto zaujímavému počinu na našej škole: Občianskemu združeniu Dobrá MyšLienka za spestrenie školského života a Komunitnej nadácii Bardejov za finančnú i ľudskú podporu projektu. Nevnímame to ako veci samozrejmé, ale naozaj si to ceníme.

                                                                                                     Mgr. Ján Šoltés

 

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová,Ing.,2018-06-21,14:54,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám