Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

        Tento rok pripadol Medzinárodný deň mlieka na utorok 15. mája. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Medzi odborníkmi vo všeobecnosti panuje názor, že mlieko je takmer dokonalou potravinou.

Obsahuje v dostatočnom a primeranom množstve a optimálnom pomere mnohé biologicky významné látky dôležité pre plnohodnotnú výživu. Sú to hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Využiteľnosť živín obsiahnutých v mlieku je veľmi vysoká.

       V našej materskej škole sme pre malých stravníkov pripravili v tento deň dukátové buchtičky s vanilkovým krémom, čím sme chceli vyzdvihnúť mlieko ako zdraviu prospešné, ale tiež ako každodennú súčasť života. Výhodou je, že naše deti mlieko a mliečne výrobky majú radi, vždy sa na takýto obed tešia a našou radosťou sú zas prázdne taniere po obede. Okrem mliečneho obeda sa u nás podáva mlieko celoročne na desiatu alebo olovrant, pretože naše deti vedia, že keď budú piť tento výživný biely nápoj, budú mať silné a zdravé zuby a kosti.

     Je zážitkom počúvať rozhovor detí pri stole, ako keď vypadne zub predškolákovi a kamarát mu na to povie: „To preto ti zub vypadol, lebo piješ málo mlieka!“ Skúste sa inšpirovať ...

 

napísala :    Eva Hodabová, vedúca ŠJ

 

 

Zverejnil : Ľubomíra Árendášová, Ing.,2018-05-18,11:08,lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám