Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Samospráva mesta Bardejov  od zápisu historického jadra mesta do Svetového dedičstva UNESCO v roku 2000 sústavne zabezpečuje obnovu a záchranu pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii.

V týchto dňoch sa dokončuje realizácia investície novej iluminácie najvýznamnejších skvostov v historickom jadre mesta - radnice a Baziliky Minor sv. Egídia, ktorej premiéra sa uskutoční 30. apríla 2018 od 20.30 hod. na Radničnom námestí.

Investičný zámer zvyšovania energetickej a ekonomickej efektívnosti hospodárstva mesta, do ktorého patrí aj modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov bol rozdelený do troch etáp. Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia LED technológiou začala ešte v roku 2015, kedy sa zmodernizovalo verejné osvetlenie na sídliskách Družba, Vinbarg a Obrancov mieru a spolu bolo vtedy vymenených 766 ks svietidiel. Druhá etapa začala v roku 2016 a pokračovala aj v roku 2017 a v meste sa postupne vymenilo a doplnilo ďalších 1743 cestných LED svietidiel, 43 rozvádzačov a 96 stožiarov.   Začiatkom roka 2018 sa začala realizovať tretia etapa, ktorej súčasťou je aj iluminácia dominánt mesta.

Aj touto investíciou sa zvýši atraktivita mesta nielen pre jeho obyvateľov, ale aj pre návštevníkov, turistov a kúpeľných hostí.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-04-27, elena.volckovova@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám