Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Od roku 1983 je tento deň vyhlásený ako medzinárodný deň pamiatok a prípomína sa význam ich ochrany a tiež ich hodnoty. Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

Na Slovensku máme 5 lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva - Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.

Samospráva mesta Bardejov od zápisu historického jadra mesta do Svetového dedičstsva UNESCO v roku 2000 sústavne zabezpečuje obnovu a záchranu pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii.

Aj tento rok v súčasnosti realizovaná investícia novej iluminácie najvýznamnejších skvostov v historickom jadre bude dôstojným príspevkom k svetovému dňu pamiatok.

Okrem toho viac ako 9 700 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí viac ako 14 900 pamiatkových objektov. Slovensko chráni aj 28 pamiatkových rezervácií a 85 pamiatkových zón.

Pamiatky pritom nie sú len kúskom histórie, no prinášajú zaujímavé možnosti i dnes, napríklad sú impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach, či v celom regióne.

Tento medzinárodný deň vytvára tiež priestor, kedy si môžeme bližšie priblížiť, spoznať, či spropagovať obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach.

 


Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-04-18, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám