Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Od dnes 3. apríla 2018 sa začalo a postupne bude pokračovať od sídliska Obrancov mieru  po všetkých uliciach mesta s  rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácností, ulíc a parkovej zelene.

            Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – do 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

 

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

  • Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
  • Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
    - nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),
    - biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, lístie,konáre a pod.),
    - drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

 

Jarné čistenie verejných priestranstiev mesta začalo už pred sviatkami Veľkej noci a vykonáva ho mestský podnik Bapos s  čistiacimi mechanizmami,  ktoré mesto Bardejov získalo z grantových prostriedkov EÚ. Jarné čistenie prebieha podľa schváleného harmonogramu jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Veľkoobjemové kontajnery budú uložené vždy na vopred určené miesto podľa harmonogramu. Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov nájdete TU.

Tohtoročné jarné upratovanie a zároveň aj rozmiestňovanie veľkoobjemných kontajnerov bude trvať do 7. mája tohto roku.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám