Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, požiadalo OŠaTK MsÚ v Bardejove o spoluprácu na zrealizovanie školenia na tému : Prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice u žiakov prvého stupňa základných škôl.

Školenie je súčasťou projektu Zdravý chrbátik a uskutočnilo sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Pod Vinbargom 1 v Bardejove a to dňa 15. marca 2018 o 13.00 hodine. Lektorkou školenia bola Mgr. Marina Kolarová, fyzioterapeut a odborný garant v oblasti rehabilitácie. Cieľom školenia bolo oboznámiť pedagógov o preventívnom programe Zdravý chrbátik, ktorého hlavným zámerom je podpora zdravého vývinu chrbtice u detí a predchádzanie deformít chrbta spôsobených dlhodobým sedením. Školenie malo teoretickú časť, kde sa účastníci oboznámili s problematikou chybného držania tela a deformít chrbtice a praktickú časť s ukážkami a nácvikom zdravotných cvičení so zúčastnenými učiteľmi s využitím fitlopty. Na školení sa zúčastnilo 19 učiteľov zo šiestich základných škôl a z deviatich materských škôl patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. Po ukončení školenia boli odovzdané zúčastneným školám DVD so zdravotným cvičením.

                                                                                   PhDr. Anna Nováková

                                                                                   OŠaTK MsÚ v Bardejove

Zverejnil: Ľubomíra Árendášová, Ing., 2018-03-16,14:30, lubomira.arendasova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám