Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

       Žiaci z  deviatich základných škôl  v okrese Bardejov sa zúčastnili obvodového kola Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 15. februára 2018  na ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, v Bardejove. Nadobudnuté vedomosti z histórie si zmeralo 45 žiakov  6. – 9. ročníka  v štyroch kategóriách.

 Dejepisnú olympiádu otvoril a k žiakom sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Ján Lazor a poprial im veľa úspechov pri vypracovávaní testov.

 Olympiádu pripravili a organizovali učiteľka dejepisu Mgr. Nataša Simková a účtovníčka Mgr. Lenka Dutková.

Na priebeh olympiády dozerala odborná porota v zložení:

Predseda  poroty: Mgr. Nataša Simková  - ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1

Členovia poroty:  Mgr. Beáta Skreptáčová  - ZŠ Komenského 23

                             Mgr. Viera Cmarová  - ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

                             Mgr. Valéria Bačová  - ZŠ Wolkerova 10

Po sčítaní bodov z vybraného učiva, monotematickej časti a regionálnej histórie najúspešnejšími riešiteľmi boli:

Kategória F

 1. miesto                 Samuel Chovan                 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 2. miesto                 Filip Jurek                         ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 3. miesto                 Petronela Dančišinová      ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1

Kategória E     

 1. miesto                Júlia Zachardalová            ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1
 2. miesto                Bibiána Bereščáková        ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 3. miesto                Hana Harbaľová               ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Kategória D

 1. miesto               Natália Volčková              ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 2. miesto               Tomáš Jackanin                ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 3. miesto               Martina Kaščáková           ZŠ Komenského 23

Kategória C

 1. miesto               Petra Golecová                 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 2. miesto               Nina Frická                      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
 3. miesto               Simona Palšová                ZŠ Raslavice

Títo žiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Prví dvaja z každej kategórie (okrem kategórie F) budú náš okres reprezentovať 22. marca v Prešove na krajskom kole. Prajeme im veľa študijného elánu a veríme, že aj tam budú dôstojne reprezentovať náš okres. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a  úspešným riešiteľom blahoželáme  k  úspechu.

 Dúfame, že aj v budúcnosti žiakov budú zaujímať udalosti, ktoré sa stali v dejinách národov, krajín i vo svete, lebo „Kde niet poznania minulosti, nemôže byť ani vízia budúcnosti“ (R. Sabatier, francúzsky spisovateľ).

Mgr. Beata Skreptáčová

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2018-02-21, 14:00, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám