Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dňa 16. 01. 2018 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 28. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 28-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni.

Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 21 žiakov z 12 základných škôl mesta i okresu Bardejov.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:

  1. a) Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 10 žiakov
  2. b) Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 11 žiakov

Odborná porota pracovala v tomto zložení:

  • - Ján Šoltés, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
  • - Magdaléna Hudáková, ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
  • - Eva Dudinská, ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove
  • - Zdenka Šinaľová, ZŠ Komenského 23, Bardejov

Súťaž mala vysokú kvalitatívnu úroveň, zúčastnení žiaci predviedli svoje brilantné výkony v týchto súťažných oblastiach: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, vytváranie príbehu podľa obrázku („picture story“) a hranie rolí („role plays“).

Výsledky: Kategória 1A:

1. miesto: Dárius POPÍK (ZŠ Komenského 23, Bardejov)

2. miesto: Mário BEZANIUK (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov)

3. miesto: Zuzana HIJOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

               Kategória 1B:

1. miesto: Kristína BOGDANOVÁ (ZŠ Komenského 23, Bardejov)

2. miesto: Andrej ANTOL (ZŠ s MŠ Hertník)

3. miesto: Nikola RIBOVIČOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

Víťazi si prevzali pamätné diplomy i vecné ceny.

Dárius Popík a Kristína Bogdanová budú okres Bardejov reprezentovať na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 14. 02. 2018 v Prešove. Budeme im držať prsty, aby reprezentovali seba, svoju školu i okres Bardejov čo najúspešnejšie.

Mgr. Ján Šoltés, predseda Okresnej komisie OAJ

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2018-02-14, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám