Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V septembri 2017  sa naša základná škola zapojila do medzinárodného projektu Spielend neues lernen. Spolupracujú na ňom školy z Turecka, Grécka, Talianska, Poľska a Slovenska.  Témou projektu je gamifikácia (uplatňovanie herných princípov) v učení.

  Projektovými jazykmi sú nemčina a angličtina. V novembri 2017 sa vyučujúci anglického a nemeckého jazyka všetkých zapojených škôl stretli na pôde tureckej školy, kde sa osobne zoznámili, prezentovali svoje školy a mestá a dohodli sa na harmonograme a činnosti celej projektovej spolupráce.

Základným cieľom projektu je zlepšenie jazykových kompetencií a zručností v nemeckom a anglickom jazyku. Žiaci si hravou formou obohatia slovnú zásobu v rôznych tematických okruhoch. To čo sa naučia, si precvičia pomocou on-line kvízov, ktoré zostavujú učitelia jednotlivých krajín. Na tvorbu kvízov sa využíva aplikácia quizizz.com. 

            Počas dvojročného trvania projektu budú žiaci zapojení do manažmentu celého projektu. V novembri vytvárali logo a on-line hlasovaním si vybrali to, ktoré sa im najviac páčilo.

Víťazné logo vytvoril študent z partnerskej poľskej školy.

erasmus

Tento projekt je zaujímavý tým, že žiaci majú možnosť spoznať svojich partnerov aj osobne. V apríli tohto roku sa najusilovnejší žiaci zo všetkých škôl stretnú na ostrove Sicília v meste Catania. Náklady na toto stretnutie sú hradené z grantu. Žiakov čaká nielen dobrodružstvo z cestovania a nové životné skúsenosti, ale aj previerka ich znalostí z nemčiny a angličtiny.  V novembri 2018 ďalšia skupina žiakov pocestuje do poľskej Lodzi  a v apríli 2019 spoznajú žiaci grécke Atény. Posledné stretnutie sa uskutoční na Slovensku, v našej základnej škole, ktorá je koordinátorom celého projektu. Veríme, že vďaka tomuto projektu sa nám podarí nielen zvýšiť jazykovú úroveň žiakov, ale získané skúsenosti budú môcť v budúcnosti využiť aj pri šírení rešpektu a vzájomnej tolerancie k iným kultúram.

Mgr. Soňa Sosenková a Mgr. Janka Rohaľová

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2018-02-14, miroslav.vancik@bardejov.sk , Anna Nováková, PhDr., anna.novakova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám