Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Členovia Mestskej rady v  Bardejove sa zišli 18. januára 2018 už na svojom  42. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Prerokovali návrhy nájmov nehnuteľného majetku mesta v správe spoločnosti Bardbyt, s. r. o., zobrali na vedomie správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ za rok 2017 a zaznela aj aktuálna informácia o výkone zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov v zimnej sezóne 2017/2018.

V rámci schváleného Mestského operačného plánu zimnej údržby v meste Bardejov a jeho prímestských

častiach je poverenou organizáciou m. p. Bapos udržiavaných viac ako 125 km ciest, chodníkov , parkovísk, zastávok MHD, priechodov a schodíšť. Počas doterajšieho výkonu k 18. 1. 2018 neboli zaznamenané žiadne škody.

Rokovanie členov rady spríjemnili svojou návštevou žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Egídia v Bardejove, ktorí v rámci vyučovania mohli naživo vidieť a zažiť zasadnutie MsR.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-01-22, 14:20, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám